قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را داری؟ – مرکز مشاوره شغلی

مجله زندگی ایده آل: اگر شما هم برای ادامه تحصیل در خارج از کشور برنامه‌هایی در سر دارید باید بعد از در نظر گرفتن تمام سختی‌هایی که غربت و تامین هزینه‌های سنگین دارد سراغ گزینه‌هایی بروید که به شرایط و آینده‌ای که شما برای خود ترسیم کرده‌اید نزدیک‌تر باشد
more “قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را داری؟ – مرکز مشاوره شغلی”