قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را داری؟ – مرکز مشاوره شغلی

مجله زندگی ایده آل: اگر شما هم برای ادامه تحصیل در خارج از کشور برنامه‌هایی در سر دارید باید بعد از در نظر گرفتن تمام سختی‌هایی که غربت و تامین هزینه‌های سنگین دارد سراغ گزینه‌هایی بروید که به شرایط و آینده‌ای که شما برای خود ترسیم کرده‌اید نزدیک‌تر باشد
more “قصد ادامه تحصیل در خارج از ایران را داری؟ – مرکز مشاوره شغلی”

سهم تحولات داخلی و خارجی در مهاجرت ایرانیان – مرکز مشاوره شغلی

سالنامه شرق – فریدون مجلسی: مهاجرت، اقدامی خطیر و گاه قمارگونه است که نیاز به همت و تهوری دارد که مهاجر نگران، بی پناه و نیازمند به احساس امنیت مادی و معنوی در زمین بیگانه را محکوم به تلاش بیشتر برای کسب موفقیت و آرامش می کند
more “سهم تحولات داخلی و خارجی در مهاجرت ایرانیان – مرکز مشاوره شغلی”